HOME > 事業内容
事業内容

基本構想立案

展示会主催者
要綱決定
基本コンセプト作成など
当社業務
企画書作成
基本構想図面作成など

基本計画作成

展示会主催者
出展者調整
出展規約作成
協力機関との連携
会場基本計画作成
設計・施工規約など
当社業務
会場確保・調整
予算計画作成
基本計画図面作成など
展示会出展者
出展計画など
当社業務
各種展示会調査
出展企画案作成
予算書作成

実施計画作成

展示会主催者
小間割調整
開催説明会
会場実施設計など
当社業務
小間割図面作成
説明会時説明
消防署・保健所・会場などとの調整および書類届出
実施計画図面
協力会社との調整など
展示会出展者
ブース装飾計画
ブース運営計画
など
当社業務
ブース装飾案作成
ブース運営計画案作成
主催側に対する書類作成

展示会開催

展示会主催者
展示会実施
会場施工
会場運営など
当社業務
会場施工・施工管理
出展者に対する対応
消防署・保健所・会場などとの調整
協力会社との調整など
展示会出展者
展示会実施
当社業務
ブース装飾施工・管理
ブース運営・映像制作

 

 

K3とは

 

イベントに、エキシビジョンに必要な企画力と想像力。

今、あらゆるノウハウを結集してそれらを総合プロデュースする頭脳集団が求められています。

ケイ・スリー・クリエーションは各部門に精鋭スタッフを揃えすべての期待にお応えいたします。

お任せください。 きっとご満足いただけるでしょう。